CENÍK SLUŽEB

Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu do 65 let 400 Kč
 Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu nad 65 let  300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace        200 Kč
Vyšetření pro vystavení zbrojního průkazu  400 Kč
Lékařské vyšetření / konzultace pro samoplátce  500 Kč / 30 min.
Pracovnělékařská prohlídka  500 Kč
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu 200 Kč
Vyplnění formuláře pro účely komerčních pojišťoven ( vyjma pracovních úrazů )     neprovádímeMůj komentář k situaci ( podrobněji rozebráno v sekci Často kladené dotazy ):  Praktickým lékařům nenařizuje žádný zákon povinnost tyto formuláře vyplňovat.  Je třeba si říci, že vyplnění takovéhoto formuláře je věcí právního vztahu pacienta (jako pojištěnce) a jeho pojišťovny, se kterou má sjednanou pojistnou smlouvu. Z důvodu vysoké administrativní zátěže skutečně nejsme schopni vysoký objem pojistných formulářů vyplnit. Řešení situace: Našim pacientům rádi vydáme veškeré zprávy o vyšetření, ošetření či pracovní neschopnosti. S touto dokumentací kontaktujte svou pojišťovnu, která následně zajistí další zpracování prostřednictvím svých revizních lékařů————–
Aplikace očkovací látky – očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 100 Kč

aktualizovaný od 1.7. 2021