Elektronický recept

INFORMACE

Co je elektronický recept?
Zednodušeně můžeme říct, že eRecept je záznam, který se uloží do databáze a v lékárně při výdeji léků ho lékárník z tohoto úložiště načte.

Jak eRecept dostanu?
eRecept (resp. jeho identifikátor) pacient obdrží e-mailem, formou SMS, na papírové průvodce, či prostřednictvím speciální aplikace v mobilním telefonu

Výhody
– bezpečnost
– rychlost
– dostupnost
– není nutná návštěva lékaře