PRAKTIMED - MUDr. Masný

Ceník služeb

aktualizovaný od 1.7. 2021

Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu do 65 let  400 Kč
 Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu nad 65 let   300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace         200 Kč
Vyšetření pro vystavení zbrojního průkazu   400 Kč
Lékařské vyšetření / konzultace pro samoplátce   500 Kč / 30 min.
Pracovnělékařská prohlídka   500 Kč
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu  200 Kč
Vyplnění formuláře pro účely komerčních pojišťoven ( vyjma pracovních úrazů )     neprovádíme

Můj komentář k situaci ( podrobněji rozebráno v sekci Často kladené dotazy ):  Praktickým lékařům nenařizuje žádný zákon povinnost tyto formuláře vyplňovat.  Je třeba si říci, že vyplnění takovéhoto formuláře je věcí právního vztahu pacienta (jako pojištěnce) a jeho pojišťovny, se kterou má sjednanou pojistnou smlouvu. Z důvodu vysoké administrativní zátěže skutečně nejsme schopni vysoký objem pojistných formulářů vyplnit. 

Řešení situace: Našim pacientům rádi vydáme veškeré zprávy o vyšetření, ošetření či pracovní neschopnosti. S touto dokumentací kontaktujte svou pojišťovnu, která následně zajistí další zpracování prostřednictvím svých revizních lékařů

————–
Aplikace očkovací látky – očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění  100 Kč